Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Våra webinarer inom diabetes

Nu har du som arbetar med diabetes möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig. Föreläsningarna hålls av medicinska experter och behandlar allt från vaccin till grundläggande insulinkunskap. Varje webinar beräknas ta cirka 30 minuter och hålls under lunchtid.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Sidan uppdateras fortlöpande med fler spännande webinarer.
 • 19 jan: Handläggning och behandling av patienter med MODY och LADA i primärvård

  Nael Shaat, endokrinolog, Skånes universitetssjukhus
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B41724940594A7340

  Webinaret tar upp praktiska tips hur primärvården skall behandla Mody och LADA.

 • 9 feb: Diabetes hos personer med migrationsbakgrund: bidragande faktorer, diabetestyper, komplikationer och överlevnad

  Louise Bennet, docent, specialist i allmänmedicin, Capio Citykliniken Malmö Centrum
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B4175444059477740

  Webinaret behandlar risken att drabbas av diabetes i relation till om man har migrationsbakgrund eller inte, bidragande faktorer, olika diabetestyper, komplikationsrisk och överlevnad utifrån populationsbaserade forskningsstudier som bedrivits i Sverige.

 • 3 mars: Ramadan och diabetes

  Wathik Alsalim, endokrinolog, biträdande överläkare, Skånes universitetssjukhus
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B41774144514B7440

  Webinaret belyser vad ramadan innebär för personer med diabetes och diskuterar kring hur vi i vården ska tänka kring behandling av våra diabetespatienter i samband med fasta?

 • 23 mars: Diabetes hos den äldre patienten

  Anders Tengblad, specialist i allmänmedicin, Wetterhälsan, Jönköping
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B417641445E4A7240

  Utbildningen syftar till att öka kunskapsnivån om diabetes hos den äldre patienten.
  Webinaret kommer att belysa forskning och patientfall inom ämnet.

 • 13 apr: Insulinbehandling i primärvård: följsamhet, titrering och hypoglykemier

  Pangiota Lazarido, specialist i allmänmedicin och endokrinologi, Olaus Petri VC, Örebro
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B417646445E477640

  Webinaret sätter fokus på insulinbehandling av T2D i primärvård, då alla andra alternativ är uttömda med SGLT-2 och GLP-1. Fokus på följsamhet, titrering och hypoglymkemier.

 • 27 apr: Sex och samlevnad vid diabetes

  Fredrik Forsblad, överläkare, Medicinkliniken SKAS, Lidköping
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B4075464458437240

  Sexuell dysfunktion - vad är det? Ska det prioriteras? Är det sjukvårdens ansvar?
  Dessa frågeställningar kommer att beröras under webinaret.

 • 11 maj: Diabetes och teknik

  Katarina Eeg-Olofsson, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B4076414551447240

  Fokus på senaste nytt inom teknik och diabetes. Vart står vi? Hur ska vi tänka?
  Dessa frågor kommer att beröras av Katarina Eeg Olofsson.

 • 25 maj: Insulinbehandling på distans

  Märta Sjölander, diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B4076494251437540

  Webinaret tar upp möjligheter och hinder med att coacha personer med diabetes och deras insulinbehandlingen via digitala kanaler.

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Mötet följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter