Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Våra webinarer inom diabetes

Nu har du som arbetar med diabetes möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig. Föreläsningarna hålls av medicinska experter och behandlar allt från vaccin till grundläggande insulinkunskap. Varje webinar beräknas ta cirka 30 minuter och hålls under lunchtid.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Sidan uppdateras fortlöpande med fler spännande webinarer.
 • 18 sep: Vaccin och diabetes

  Johanna Rubin, med dr, medical advisor, Sanofi
  Anmäl dig här: https://bit.ly/2EZ8QwH

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse för behov av vaccin i diabetespopulationen.

 • 20 okt: Diabetesfoten

  Magnus Löndahl, överläkare, docent,
  Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Anmäl dig här: https://bit.ly/3m7cOUm

  Utbildningen syftar till att ge en adekvat handledning av olika typer av fotproblem hos patienter med diabetes vilket är helt avgörande för långtidsprognosen.

 • 27 okt: Höjdpunkter från EASD 2020

  Margareta Hellgren, Specialist i Allmänmedicin,
  Skaraborgsinstitutet, Närhälsan, Skövde och Göteborgs universitet.
  Anmäl dig här: https://bit.ly/2GxTJLk

  Utbildningen syftar till att förmedla de höjdpunkter inom behandling av T2D som presenterades under årets EASD, med fokus på insulin. Den syftar också till att ge deltagarna ökad förståelse för att behoven ser olika ut hos varje enskild individ, vikten av att individualisera behandlingen.

 • 4 nov: Mat och diabetes

  Josefine Jonasson, leg. dietist, med. lic. Stockholm
  Anmäl dig här: https://bit.ly/3mpUNAP

  Utbildningen syftar till att öka kunskapsnivån inom kostrådgivning för personer som har diabetes. Webinaret kommer att belysa att patienterna har olika smaklökar och behöver anpassade råd.

 • 11 nov: Olika behandlingsstrategier hos barn-unga med typ-1 diabetes

  Peter Adolfsson, överläkare, barnläkare, Hallands sjukhus
  Anmäl dig här: https://bit.ly/2FmMoNS

  Webinaret hålls av Peter Adolfsson, överläkare på Hallands sjukhus Kungsbacka. Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse för att behov ser olika ut hos varje enskild individ.

 • 17 nov: Uppkomstmekanismer och behandling T1D

  Olle Korsgren, med. dr, professor i celltransplantation, Uppsala Universitetet
  Anmäl dig här: https://bit.ly/3hFUFtL

  Webinaret kommer att handla om den hypotes som Olle Korsgren och hans forskningsgrupp undersöker avseende utvecklandet av typ-1 diabetes.

 • 8 dec: Insulinbehandling i hemsjukvård

  Boris Klanger, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef LäkarGruppen Västerås
  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4244594676404B5D467740

  Utbildningen syftar till att öka kunskapsnivån om hur insulinbehandling fungerar i hemsjukvården.

 • 14 dec: Grundläggande insulinkunskap

  Sara Mansten, överläkare, specialist i internmedicin,
  diabetes och endokrinologi, Capio St Görans sjukhus
  Anmäl dig här: https://bit.ly/35fmRRq

  Utbildningen syftar till att alla deltagare ska få ökad kunskap om grundläggande insulinkunskap.

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Mötet följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter