Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Våra webinarer inom diabetes

Nu har du som arbetar med diabetes möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig.

Föreläsningarna hålls av medicinska experter och behandlar allt från diabetes och modern insulinkunskap till insulinets hundraåriga historia.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Sidan uppdateras fortlöpande med fler spännande webinarer.

Ta del av våra webinarer inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi, se mer här: https://www.praluent.se/hcp/webinars

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Mötet följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter