Sanofi webbinarier inom diabetes

Hösten 2022 presenterar vi 6 nya webbinarier. Föreläsningarna riktar sig till dig inom primär- och specialistvården som dagligen träffar personer med diabetes. Möt några av landets främsta experter inom diabetesvård. Här delar de sina kunskaper och erfarenheter, presenterar den senaste tekniken, nya riktlinjer och uppdaterade forskningsrön.

Ta tillfället att förkovra dig, utveckla din expertis och delta i intressanta diskussioner.
Föreläsningarna börjar kl. 12.15 och håller på i ca 30 minuter, därefter tid för frågor.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Anmäl här

Tisdag 6 september 2022 kl 12.15 – 13.00: Diabetes och körkort – nya riktlinjer.

Föreläsare: Johan Jendle, specialist i endokrinologi, professor, Örebro Universitet.

Med anledning av Transportsyrelsens uppdaterade regler för körkort vid diabetes erbjuder Sanofi en föreläsning där du som vårdgivare får veta mer om vad som gäller och hur du skall tänka i dessa frågor. Föreläsningen riktar sig till dig som träffar patienter med både typ-1 och typ 2-diabetes.

Tisdag 27 september 2022 kl 12.15 – 13.00: Hitta okontrollerade patienter med NDR.

Föreläsare: Victoria Hermansson-Carter, diabetessjuksköterska, projektledare NDR.

NDR används idag för att registrera data men kan även användas som ett verktyg till att förbättra diabetesvård. Föreläsningen riktar till vårdgivare inom diabetesvård.

Tisdag 11 oktober 2022 kl 12.15 – 13.00: Psykisk hälsa hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes

Föreläsare: Janeth Leksell RN, docent/associate professor, Uppsala Universitet.

Psykisk ohälsa uppmärksammas mer och mer. Sanofi vill med detta webbinar erbjuda kunskap att använda i mötet med denna patientgrupp.

Tisdag 8 november 2022 kl 12.15 – 13.00: Monogen diabetes – vanligare än du tror?

Föreläsare: Sophia Rössner, endokrinolog, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset.

Att få rätt diabetesdiagnos är en förutsättning för att få optimal behandling. MODY - eller monogen diabetes - är ovanligt, men kanske ändå vanligare än man tror? Endokrinolog Sophia Rössner gör en djupdykning och berättar utifrån sina erfarenheter på KS, Huddinge.

Tisdag 22 november 2022 kl 12.15 – 13.00: Olika typer av diabetes.

Föreläsare: Karin Filipsson, överläkare, VE Endokrin Lund, Skånes universitetssjukhus.

Diabetes inte längre typ-1 eller typ-2. Webbinariet erbjuder kunskap om klassificeringen av olika typer av diabetes ur ett kliniskt perspektiv.

Tisdag 13 december 2022 kl 12.15 – 13.00: CGM hos personer med typ 2-diabetes.

Föreläsare: Annica Magnusson, diabetessjuksköterska, Husläkarna i Österåker

Ny teknik som hjälper patienter med svängande blodsocker syns mer och mer i primärvården. Detta webbinar belyser hur användning av nya teknik, så som isCGM, idag kan användas även i primärvården. Frågor till Annica kommer att kunna ställas i slutet av webbinaret.

Ta del av våra webbinarer inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi, se mer här: https://www.praluent.se/hcp/webinars eller Webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi 2022 | Sanofi HCP (sanofipro.se)

Sidan uppdateras fortlöpande med nytt spännande innehåll.

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Webbinarerna följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.