Sanofi webbinarier inom diabetes

Nu har du som arbetar med diabetes möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig.
Föreläsningarna hålls av medicinska experter och behandlar allt från uppdaterade behandlingsriktlinjer och träning vid insulinbehandling till hur man kan motivera patienten till livsstilsförändring.

Föreläsningarna börjar kl. 12.15 och håller på i ca 30 minuter, därefter tid för frågor.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Tisdag 18 januari 2022 kl 12.15 – 13.00: Uppdaterade behandlingsriktlinjer för T1DM – ADA/EASD

Föreläsare: Christel Hero, överläkare, Diabetescentrum, SU/Sahlgrenska Göteborg.
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Webbinaret handlar om de viktigaste förändringarna och vad de kan få för klinisk påverkan.
Webbinaret riktar sig främst till dig som jobbar inom specialistvård.

Tisdag 1 februari 2022 kl 12.15 – 13.00: Ramadan och kulturella skillnader

Föreläsare: Shadan Vesterback, diabetessjuksköterska och föreläsare, Diabetes Health Sweden AB.
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Webbinaret handlar om de utmaningar med diabetesbehandling och kulturella skillnader, med fokus på kommande Ramadan och utmaningar med att fasta.
Webbinaret riktar sig till både dig som jobbar inom primär- och specialistvård.

Tisdag 15 februari 2022 kl 12.15 – 13.00: Äldre och insulinbehandling

Föreläsare: Kristina Eklöf Olsson, diabetessamordnare, Region Skåne och diabetessjuksköterska,
Victoria Vård & Hälsa, Limhamn
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Webbinaret handlar om de utmaningar med äldre patienter med såväl T1DM och T2DM som behandlas i hemsjukvården.
Webbinaret riktar sig till både dig som jobbar inom primär- och specialistvård.

Tisdag 29 mars 2022 kl 12.15 – 13.00: När och hur mäter man C-peptid?

Föreläsare: Johan Jendle, specialist i endokrinologi, professor, Örebro Universitet.
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Webbinaret handlar om C-peptidmätning ur ett praktiskt perspektiv och tar upp utmaningar i samarbetet mellan primärvård och specialistvård.
Webbinaret riktar sig främst till dig som jobbar i primärvård.

Måndag 4 april 2022 kl 12.15 – 13.00: Träning vid insulinbehandling

Föreläsare: Peter Adolfsson, överläkare, barnläkare, Hallands sjukhus.
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Webbinaret handlar om dosering av insulin vid träning med såväl måltidsinsulin som basinsulin. Vi tar även upp utmaningar för patient och vårdgivare gällande träning.
Webbinaret riktar sig till både dig som jobbar inom primär- och specialistvård.

Tisdag 3 maj 2022 kl 12.15 – 13.00: Grundläggande insulinkunskap

Föreläsare: Sara Mansten, överläkare, specialist i internmedicin, diabetes och endokrinologi, diabetesmottagningen, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm.
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Föreläsningen syftar till att ge alla deltagare ökad kunskap om grundläggande insulinkunskap.
Webbinaret riktar sig främst till dig som jobbar i primärvård.

Tisdag 31 maj 2022 kl 12.15 – 13.00: Hur motiverar man patienten till förändring?

Föreläsare: Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, diabetolog och verksamhetschef Läkargruppen, Västerås.
Anmäl dig här: https://webapp.spotme.com/welcome/diabeteswebbinar

Webbinaret handlar om: så motiveras patienten till livsstils- och behandlingsförändringar samt barriärer för insulininsättning ur patientens perspektiv.
Webbinaret riktar sig främst till dig som jobbar i primärvård.

Ta del av våra webbinarer inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi, se mer här: https://www.praluent.se/hcp/webinars eller Webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi 2022 | Sanofi HCP (sanofipro.se)

Sidan uppdateras fortlöpande med nytt spännande innehåll.

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Webbinarerna följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.