Kanyler till Sanofi´s injektionspennor

  • Använd alltid en ny nål för varje injektion. Det förebygger igentäppta nålar, nedsmutsning och infektion.
  • Använd alltid nålar som är avsedda för användning med Sanofi´s injektionspennor (t.ex. nålar från BD, Ypsomed, Artsana eller Owen Mumford).

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.