Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Så använder du Insuman® Basal

Här hittar du praktisk information hur du börjar med Insuman Basal vid nyinsättning alternativt vid byte från annat insulin.

Dosering - viktigt att titrera upp dosen

Rekommenderad startdos är 10 enheter, men individuella behov styr.

Dosen Insuman Basal som krävs för att nå uppsatt HbA1c-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter. Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Nedan visas hur Insuman Basal kan användas vid effektiv upptitrering:

  • Fasteblodsocker över 10 mmol/l tre dagar i följd – öka med 6 enheter 
  • Fasteblodsocker 8-10 mmol/l tre dagar i följd – öka med 4 enheter 
  • Fasteblodsocker 6-8 mmol/l tre dagar i följd – öka med 2 enheter 
  • Fasteblodsocker 4-6 mmol/l tre dagar i följd – ingen justering 
  • Fasteblodsocker under 4 mmol/l tre dagar i följd – minska med 2 enheter 

Fasteblodsocker under 4 mmol/l tre dagar i följd – minska med 2 enheter 

Behov att justera (till exempel minska) dosen kan uppstå omedelbart efter byte av insulinpreparat. Noggrann metabol kontroll rekommenderas vid byte av insulinpreparat och under de närmast påföljande veckorna.

Byte från annat NPH-insulin till Insuman Basal

  • En dos → samma dos Insuman Basal 
  • Två doser → samma dos Insuman Basal 

Injektionspennor

Det finns två olika typer av injektionspennor för Insuman Basal, förfyllda injektionspennor och flergångspennor.

Beställ Insuman Basal-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter