Patientinformation

Vill du lämna information till din patient om hur injektionspennan SoloSTAR, AllSTAR Pro eller JuniorSTAR fungerar kan du ladda ner det nedan.

Informationen finns att ladda ner på olika språk. Vill du hellre ha färdigtryckta exemplar att lämna till patienten hittar du det under ”Beställ material”

SoloSTAR - förfylld injektionspenna

AllStar PRO - flergångspenna för insulin
PDF icon  AllStar PRO snabbguide, Svenska

JuniorSTAR - flergångspenna för insulin
PDF icon  JuniorSTAR snabbguide, Svenska

Beställ AllStar PRO och JuniorStar-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.