SoloSTAR® förfylld injektionspenna

SoloSTAR är en förfylld injektionspenna för Toujeo®, Suliqua®, Insulin aspart Sanofi®, Insulin lispro Sanofi®, Lantus®, Apidra® och Insuman® Basal med 1-80 enheter per injektion, dosinställning sker i steg om 1 enhet. Med SoloSTAR är det enkelt att injicera och pennan är även lätt att lära ut till patienterna.

Toujeo® SoloSTAR

Den förfyllda insulinpennan Toujeo SoloSTAR (5-pack vnr 47 91 86) (10-pack vnr 17 38 97) är vit.

Instruktionsfilm Toujeo SoloSTAR

Suliqua® SoloSTAR

Den förfyllda insulinpennan Suliqua SoloSTAR (vnr 46 43 22) är olivgrön.

Instruktionsfilm Suliqua SoloSTAR

Insulin aspart Sanofi® SoloSTAR

Den förfyllda insulinpennan Insulin aspart Sanofi SoloSTAR (vnr 11 03 13)

Insulin lispro Sanofi® SoloSTAR

Insulin lispro Sanofi SoloSTAR (vnr 05 82 90)

Instruktionsfilm Insulin lispro Sanofi SoloSTAR

Lantus® SoloSTAR

Den förfyllda insulinpennan Lantus SoloSTAR (vnr 07 86 23) är grå.

Instruktionsfilm Lantus SoloSTAR

Apidra® SoloSTAR

Den förfyllda insulinpennan Apidra SoloSTAR (vnr 07 86 32) är blå.

Instruktionsfilm Apidra SoloSTAR

Insuman Basal® SoloSTAR

Den förfyllda insulinpennan Insuman Basal SoloSTAR (vnr 54 31 94) är vit.

Instruktionsfilm Insuman Basal SoloSTAR

Förutom att färgen på SoloSTAR-pennan skiljer sig mellan de olika SoloSTAR-pennorna så är injektionsknappen olika. Det gör att det även går att känna skillnad på injektionspennorna vilket kan vara viktigt för synskadade patienter.

Beställ SoloStar-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.