Att använda Apidra®

Här hittar du praktisk information hur du börjar använda måltidsinsulinet Apidra. Instruktionsfilmer och snabbguider för de olika injektionspennorna kan laddas ner och information om injektionsteknik och förvaring av Apidra finns att läsa.

Att börja med Apidra
Apidra (insulin glulisin) vid nyinsättning


• Dosen av Apidra måltidsinsulin skall anpassas individuellt. 
• Apidra ska ges 0-15 minuter innan eller kort efter måltid. 
• Apidra ges som subkutan injektion eller kontinuerlig subkutan infusion med pump.1 

Dosjustering vid byte till Apidra

Vid byte till Apidra från annat måltidsinsulin beräknas dosen för Apidra  enligt nedan:

• 1 enhet = 1 enhet* 

Målvärde

Individuellt målvärde bestäms i samråd mellan patient och vårdgivare. Nedanstående värde har förslagits som riktvärde av SFD (Svensk Förening för Diabetologi):

• PG preprandiellt < 6 mmol/L
• PG postprandiellt < 10 mmol/L

Förvaring av Apidra 
Förvaring av oöppnade förpackningar med Apidra


• Ampuller, injektionsflaskor eller förfyllda injektionspennor i obruten förpackning skall förvaras i kylskåp, 2-8 grader. 
• Apidra får inte frysas 
• Undvik direkt kontakt med frysfack eller kylklampar.

Apidra under användning

• Apidra som används ska förvaras vid högst 25 grader och även i skydd mot kyla. 
• Om det finns insulin kvar efter 4 veckors användning ska ampullen eller den förfyllda injektionspennan kasseras. Detta gäller även Apidra som har tagits ur kylutrymme för att ha i reserv.  
• Under användning ska injektionspennan inte förvaras i kylskåp. 

Apidra under resa

• Vid resor till ett varmt klimat kan det vara bra att förvara Apidra i kylväska för att inte utsätta insulinet för värmen. 
• Används kylväska är det dock viktigt att inte insulinet inte kommer i kontakt med kylklampar och istället kan blir frysskadat. 

Referenser

* Apidra är ekvipotent med RHI, med en snabbare insättande effekt och en kortare effektduration

  1. www.fass.se Apidra SPC

Beställ Apidra-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Apidra till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.