Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Injektion av Apidra® måltidsinsulin

Före injektion av Apidra måltidsinsulin

När en ny ampull eller förfylld injektionspenna ska påbörjas ska den tas ut ur kylskåp en till två timmar innan användning.

Insulinet ska kontrolleras så att det är klart (färglöst, genomskinligt utan synliga fasta partiklar). Om insulinet är grumligt ska det inte användas.

Så här injiceras Apidra

Apidra tas 0-15 min före måltid eller kort efter måltid. Apidra administreras subkutant. Apidra kan injiceras i mage, skinkornas övre del eller utsidan av låren. Tänk på att upptaget av Apidra kan variera mellan de angivna områdena.

 

 

Referenser

  1. www.fass.se Apidra SPC

Beställ Apidra-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter