Färre hypoglykemier med Toujeo ®

Resultaten från kliniska prövningar visar att förekomsten av bekräftade nattliga hypoglykemier och bekräftade hypoglykemier totalt under dygnet var lägre hos patienter som behandlades med Toujeo jämfört med patienter som behandlades med Lantus®, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades i kombination med tabletter eller måltidsinsulin. 

Toujeos minskade risk för bekräftade nattliga hypoglykemier jämfört med Lantus vid typ 2-diabetes visades hos patienter som behandlades i kombination med tabletter och för bekräftade under hela dygnet från vecka 9 till slutet av studieperioden1.

Nattliga hypoglykemier

Hypoglykemier under hela dygnet

Kumulativt antal konfirmerade eller allvarliga hypoglykemier per patient.1

Referenser

  1. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Toujeo till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.