Apidra® (insulin glulisin) - direktverkande måltidsinsulin

Apidra är ett direktverkande måltidsinsulin för patienter med diabetes typ 1 och typ 2.1

Här finns information om Apidras egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Apidra, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring och mycket annat.

Beställ material kring Apidra

Det finns även material att beställa för att underlätta användningen av Apidra. Doskort, patientinformation, diabetesdagbok och mycket annat hittar du under beställ material.

Patientinformation på olika språk

Apidra patientinformation på olika språk finns tillgängliga för nedladdning.

Apidra är ett snabbt måltidinsulin

Apidra är en direktverkande insulinanalog som ges 0-15 minuter före eller kort efter måltid. Apidra är godkänt och fungerar även för användning i insulinpump.1

Tillslag och effekt av Apidra, lispro och regularinsulin hos friska överviktiga med BMI 30-40 kg/m2

Kortfattad produktinformation om Apidra

Apidra® (insulin glulisin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en kortverkande insulinanalog. Rx,F, A10AB06.

Indikation: För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs.

Förpackningar: Apidra SoloStar 5 x 3 ml, cylinderampuller 5 x 3 ml, injektionsflaska 10 ml. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Kontaktuppgifter: Apidra tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; februari 2019.

Referenser

  1. www.fass.se Apidra SPC

Beställ Apidra-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Apidra till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.