Toujeo DoubleStar® förfylld injektionspenna

Toujeo DoubleStar är en förfylld injektionspenna för Toujeo® som innehåller 900 enheter med upp till 160 enheter per injektion. Pennan innehåller mest insulin och räcker längst vs andra pennor på marknaden vilket gör att:

• Det är färre pennor att förvara
• Kan vara bekvämt för patienter som har ett aktivt liv, reser eller lever ett oregelbundet liv
• En injektion kan förbättra följsamheten till behandlingen
• Det går åt 2/3 färre pennor per år vilket minskar belastningen på miljön.

Samma funktioner som Toujeo SoloSTAR:

Toujeo DoubleStar har samma pennstorlek som SoloSTAR och dosinställning sker i steg om 1 enhet. Den har dessutom

• 5 sek hålltid
• 42 dagars hållbarhetsttid
• Samma tekniska plattform som SoloSTAR

Doseringsväljaren har halva längden jämfört med SoloStar vilket gör det lättare att injicera för patienten.

Se instruktionsfilm här

Referenser

1. Toujeo® SPC (Januari 2019)
2. Lantus® SPC (Februari 2019)
3. Tresiba® SPC (November 2018)
4. Levemor® SPC (Juni 2018)
5. Product Design Specification. Toujeo® DoubleStar (Februari 2017)
6. Product Design Specification. Toujeo SoloStar (Aug 2014)

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.