Använda Insulin aspart Sanofi®

Insulinbehovet är olika för olika individer och påverkas av en rad faktorer. Insulin aspart Sanofi administreras genom subkutan injektion eller kontinuerligt subkutant via infusionspump men kan också ges intramuskulärt, vilket dock ej rekommenderas. Om det anses nödvändigt kan Insulin aspart Sanofi också administreras intravenöst, t ex för att kontrollera blodsockernivån vid ketoacidos, akut sjukdom eller under intra- och postoperativa perioder.

Subkutan administrering ska ges i lår, skinkor eller buk. Injektionsstället ska alterneras så att samma injektionsställe inte används mer än ca 1 gång per månad.

Referenser

  1. Insulin aspart Sanofi bipacksedel

Beställ Insulin aspart Sanofi-material till dig och dina patienter
 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Insulin aspart Sanofi till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.