Suliquas verkningsmekanism

HbA1C är ett mått för exponering för socker över tid och består både av fastevärdet och värdet efter måltid (måltidstopparna). Hos en diabetes typ-2 patient är båda dessa värden förhöjda i jämförelse med en icke-diabetiker enligt bilden nedan. Suliqua består av basinsulinet, Lantus® (insulin glargin 100E/ml) i kombination med lixisenatide, en kortverkande GLP-1 analog som kapar måltidstopparna. Genom att sänka både det förhöjda fastevärdet och måltidstopparna sänks HbA1C

De ingående kompenterna i Suliqua

  1. Basinsulinanalogen Lantus ökar kroppens upptag av glukos samtidigt som det hämmar glukosproduktionen i levern.

    GLP-1 analogen Lixisenatid efterliknar kroppens egna GLP-1 - ett metabolt hormon som frisätts från tarmen i samband med måltid och stimulerar bland annat insulinsekretionen. GLP-1 ger även långsammare magsäckstömning vilket leder till flackare upptag av glukos i blodet samt ökar mättnadskänsla via aptitcentrum i centrala nervsystemet vilket leder till minskat födointag.

Referenser:

  1. Anpassad från Plonsky et al. N Engl Jmed 1988;3018:1231-9
  2. IDF 2011 Guidelines for management of PostMeal Glucose in Diabetes 2
  3. Lautt Therapeutics and clinical risk management 2007:3
  4. DeFronzo et al. Diabetes Care 2013;36:127-38
  5. Inzucchi et al. Diabetes Care 2012;35:1364-9
  6. Inzucchi et al. Diabetes Care 2015;38:1401-9
  7. Comell. Ther Clin Risk Manag. 2015;11:621-32

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Suliqua till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.