Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Suliquas verkningsmekanism

HbA1C är ett mått för exponering för socker över tid och består både av fastevärdet och värdet efter måltid (måltidstopparna). Hos en diabetes typ-2 patient är båda dessa värden förhöjda i jämförelse med en icke-diabetiker enligt bilden nedan. Suliqua består av basinsulinet, Lantus® (insulin glargin 100E/ml) i kombination med Lyxumia, en kortverkande GLP-1 analog som kapar måltidstopparna. Genom att sänka både det förhöjda fastevärdet och måltidstopparna sänks HbA1C

De ingående kompenterna i Suliqua

Basinsulinanalogen Lantus ökar kroppens upptag av glukos samtidigt som det hämmar glukosproduktionen i levern.

GLP-1 analogen Lixisenatid efterliknar kroppens egna GLP-1 - ett metabolt hormon som frisätts från tarmen i samband med måltid och stimulerar bland annat insulinsekretionen. GLP-1 ger även långsammare magsäckstömning vilket leder till flackare upptag av glukos i blodet samt ökar mättnadskänsla via aptitcentrum i centrala nervsystemet vilket leder till minskat födointag.

Referenser:

  1. Anpassad från Plonsky et al. N Engl Jmed 1988;3018:1231-9
  2. IDF 2011 Guidelines for management of PostMeal Glucose in Diabetes 2
  3. Lautt Therapeutics and clinical risk management 2007:3
  4. DeFronzo et al. Diabetes Care 2013;36:127-38
  5. Inzucchi et al. Diabetes Care 2012;35:1364-9
  6. Inzucchi et al. Diabetes Care 2015;38:1401-9
  7. Comell. Ther Clin Risk Manag. 2015;11:621-32

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter