Insuman® Basal (insulin human, isophan) – ett NPH-insulin med marknadens lägsta pris1

Insuman Basal (insulin human, isophan) är ett basinsulin med gradvis insättande effekt och medellång duration. Efter subkutan injektion sätter effekten in inom 60 minuter och den maximala effekten uppträder 3-4 timmar efter injektion. Effekten kvarstår i 11-20 timmar.

Humaninsulin medellångverkande - Insuman Basal 

3 kulor för effektiv blandning

Fler än 90 % av patienterna blandar sitt NPH-insulin färre än 10 gånger. Detta ger variation i koncentration mellan 5 % till 214 %. Felaktig hantering kan leda till risk för hypoglykemier och dålig diabeteskontroll.2

Kortfattad produktinformation om Insuman Basal

Insuman® Basal (humaninsulin, isofan), 100 IE/ml injektionsvätska, suspension är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insättande effekt och lång duration. Rx, F, A10AC01.

Indikation: Diabetes mellitus där behandling med insulin krävs.

Förpackningar: Insuman Basal SoloStar 5x3 ml och cylinderampuller 5x3 ml. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Kontaktuppgifter: Insuman Basal tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; april 2019.

Referenser

1. www.tlv.se 190905
2. Jehle PM et al. The Lancet 1999, Vol. 354; 6: 1604-1607
3. Kaiser P et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2010, 4(3): 652-657

Beställ Insuman Basal-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Insuman Basal till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.