Flergångspennor från Sanofi


JuniorSTAR® flergångspenna

JuniorSTAR är en flergångspenna för insuliner från Sanofi. Dosen kan ställas in från 1-30 enheter per injektion i steg om 0,5 enheter. Med JuniorSTAR är det enkelt att injicera och pennan är även lätt att lära ut till patienterna.

• JuniorSTAR silver (vnr 73 40 21) 
• JuniorSTAR blå (vnr 73 40 20)

Allstar PRO® - en flergångspenna för insulin

Allstar PRO är enkel att använda och lätt att lära ut. Det är enkelt att byta ampull och dosen går att ställa in om 1-80 enheter/injektion.

AllStar PRO finns i två färger, blå och silver

• AllStar PRO Blå (vnr 73 80 29) 
• AllStar PRO Silver (vnr 73 80 30)

Cylinderampuller som passar Allstar PRO

• Lantus® cylinderampull (vnr 09 04 56) 
• Apidra® cylinderampull (vnr 01 98 14) 
• Insuman® Basal cylinderampull (vnr 09 21 21)
• Insulin lispro Sanofi® (vnr 11 70 84) 

Cylinderampuller som använts till ClikSTAR passar även till Allstar PRO.

Beställ AllStar PRO och JuniorStar-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.