Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Större HbA1C-sänkning än Lantus®

Suliqua® sänker HbA1C-värdet mer än vad Lantus gör på patineter med typ 2-diabetes som är okontrollerade på basinsulin. Enligt studien nedan sänkte Suliqua HbA1C till 52 mmol/mol jämfört med 58,5 mmol/mol med Lantus. Med Suliqua nådde patienterna uppsatt HbA1C-mål på 30 veckor.

 

Bildtext: Randomiserad, öppen, parallella grupper, 30-veckors behandling, n=736 typ 2-patienter

  1. Anpassad från Aroda et al. Diabetes Care sept 2016.

Fler patienter når målvärdet med Suliqua

Med Suliqua nådde fler patienter i studien uppsatt HbA1C-mål på <53mmol/mol i jämförelse med Lantus. Patienterna hade typ 2-diabetes och var okontrollerade på basinsulin.

 

Bildtext: Randomiserad, öppen, parallella grupper, 30-veckors behandling, n=736 typ 2-patienter

 

Referens:

  1. Aroda et al. Diabetes Care sept 2016

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter