Större HbA1C-sänkning än Lantus®

Suliqua® sänker HbA1C-värdet mer än vad Lantus gör på patineter med typ 2-diabetes som är okontrollerade på basinsulin. Enligt studien nedan sänkte Suliqua HbA1C till 52 mmol/mol jämfört med 58,5 mmol/mol med Lantus. Med Suliqua nådde patienterna uppsatt HbA1C-mål på 30 veckor.


Bildtext: Randomiserad, öppen, parallella grupper, 30-veckors behandling, n=736 typ 2-patienter

  1. Anpassad från Aroda et al. Diabetes Care sept 2016.

Fler patienter når målvärdet med Suliqua

Med Suliqua nådde fler patienter i studien uppsatt HbA1C-mål på <53mmol/mol i jämförelse med Lantus. Patienterna hade typ 2-diabetes och var okontrollerade på basinsulin.


Bildtext: Randomiserad, öppen, parallella grupper, 30-veckors behandling, n=736 typ 2-patienter

Referens:

  1. Aroda et al. Diabetes Care sept 2016

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Suliqua till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.