Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Injektionspennor - förfyllda och flergångspennor

 

Injektionspenna Toujeo®

Läs om Toujeo SoloSTAR®

Läs om Toujeo DoubleStar®

 

 

Injektionspenna Suliqua®

Läs om Suliqua SoloSTAR®

 

 

Injektionspennor för Insulin lispro Sanofi®, Lantus®, Apidra® och Insuman® Basal

Det finns två olika typer av injektionspennor för Insulin lispro Sanofi, Lantus, Insuman Basal och Apidra - förfyllda injektionspennor och flergångspennor.

Flergångspennor används tillsammans med insulinampuller. Det är viktigt att ampull och flergångspenna är anpassade för varandra.

 

SoloSTAR® - förfylld injektionspenna

Läs om SoloSTAR

 

 

AllStar PRO® - flergångspenna

Läs om AllStar PRO

 

JuniorSTAR® - flergångspenna

Läs om JuniorSTAR

 

Injektionspenna för Lyxumia®

Läs om Lyxumia-pennan

 

Övriga och äldre injektionspennor

OptiClik, OptiSet, OptiPen Pro och ClikStar

Pennorna har utgått ur sortimentet.

Läs om övriga och äldre injektionspennor

Beställ SoloStar-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter