Injektionspennor - förfyllda och flergångspennor

Injektionspennor för Insulin aspart Sanofi®, Insulin lispro Sanofi®, Lantus®, Apidra® och Insuman® Basal

Det finns två olika typer av injektionspennor för Insulin aspart Sanofi®, Insulin lispro Sanofi, Lantus, Insuman Basal och Apidra - förfyllda injektionspennor och flergångspennor.

Flergångspennor används tillsammans med insulinampuller. Det är viktigt att ampull och flergångspenna är anpassade för varandra.

OptiClik, OptiSet, OptiPen Pro och ClikStar

Övriga och äldre injektionspennor

Pennorna har utgått ur sortimentet.

Läs om övriga och äldre injektionspennor

Beställ SoloStar-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.