Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Vår diabetesportfölj

Sanofi har utvecklat insulinbehandlingar i nära ett sekel och idag tillhandahåller vi en bred portfölj av olika läkemedel inom diabetes, inklusive insulin, för att sänka blodsockernivån. Mer än 50% av alla patienter som har basal insulinbehandling en gång om dagen använder något av våra läkemedel.

Utbildningar

Våra utbildningar inom diabetes

Sanofi erbjuder en rad utbildningar inom diabetes. Våra Lipus-certifierade BALANS-utbildningar hålls på flera ställen runt om i landet och handleds av några av de främsta professorerna inom området. Här kan du läsa mer och anmäla dig till dem.

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Sanofi

Genom våra nyhetesbrev kan ta del av det senaste som händer inom diabates, rapporter från kongresser och ny forskning. Du anmäler dig genom att klicka nedan och fylla i formuläret. 

DIGI-FYSISKA VETENSKAPLIGA SAMMANKOMSTER

Är du specialistläkare eller diabetessjuksköterska i allmänmedicin?

Sanofi välkomnar dig att delta till våra digi-fysiska vetenskapliga sammankomster.

Föreläsningarna innehåller bl. a ämnen som:

  • Hjärta och diabetes
  • Njuren och diabetes
  • Mattrender och diabetes
  • Insulinet fyller 100 år
  • Ögon och diabetes
  • Diabetes hos personer med migrationsbakgrund
  • Högriskpatienter - ett högriskprojekt?
  • Nytt om diabetes och dess behandling
  • Highlights från internationella diabeteskongresser