Suliqua® - till vem?

Suliqua är subventionerat för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. 

Suliqua används med fördel till patienter som

• Som inte nått målvärdet för HbA1C
• Som står på ett basinsulin 
• Som har behov av en enkel behandling   

Referenser:

1. Suliqua SPC sept 2018,
2. Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer OKT 2017

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Suliqua till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.