Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Suliqua® - till vem?

Suliqua är subventionerat för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. 

Suliqua används med fördel till patienter som

  • Som inte nått målvärdet för HbA1C
  • Som står på ett basinsulin 
  • Som har behov av en enkel behandling   
 

Referenser:

  1. Suliqua SPC sept 2018,
  2. Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer OKT 2017

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter