En penna, en gång om dagen

Suliqua® är enkelt att administrera och titrera och tas som en injektion en gång om dagen.

  • Suliqua ges en gång per dag med en SoloStar®-penna
  • Suliqua titreras som ett basinsulin
  • Suliqua påverkar både fastevärdet och värdet efter måltid, dvs glukossvängningen över dygnet

Dosering

Startdosen baseras på nuvarande dos basinsulin. En enhet Suliqua innehåller 1 enhet Lantus® och 0.33 ug lixisenatid,

Övergång från basinsulin

För basinsulin doserat 2 gånger dagligen eller insulin glargin (300 enheter/ml), ska den tidigare totala dygnsdosen reduceras med 20 % när man väljer startdos av Suliqua.
För alla andra basinsuliner ska samma regel som för insulin glargin (100 enheter/ml) tillämpas.

Titrering

Titrering sker 1 gång per vecka och justeras i steg om 2-4 enheter tills patienten nått uppsatt fastevärde.

Praktisk information

Referenser:

  1. Suliqua SPC sept 2018

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Suliqua till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.