Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

En penna, en gång om dagen

Suliqua® är enkelt att administrera och titrera och tas som en injektion en gång om dagen.

  • Suliqua ges en gång per dag med en SoloStar®-penna
  • Suliqua titreras som ett basinsulin
  • Suliqua påverkar både fastevärdet och värdet efter måltid, dvs glukossvängningen över dygnet

Dosering

Startdosen baseras på nuvarande dos basinsulin. En enhet Suliqua innehåller 1 enhet Lantus® och 0.33 ug lixisenatid,

 

Övergång från basinsulin

För basinsulin doserat 2 gånger dagligen eller insulin glargin (300 enheter/ml), ska den tidigare totala dygnsdosen reduceras med 20 % när man väljer startdos av Suliqua.
För alla andra basinsuliner ska samma regel som för insulin glargin (100 enheter/ml) tillämpas.

Titrering

Titrering sker 1 gång per vecka och justeras i steg om 2-4 enheter tills patienten nått uppsatt fastevärde.

 

Praktisk information

 

 

Referenser:

  1. Suliqua SPC sept 2018

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter