Insulinet fyller i år 100 år!

I år är det 100 år sedan man började använda insulin som läkemedel mot diabetes och sedan dess har miljontals liv runt om i världen kunnat räddas. Insulinet räknas fortfarande som en av århundradets största upptäckter.

Klicka på filmen för att lära dig mer:

Läs om vad Erik Moberg, docent och överläkare, och Margareta Hellgren, PhD och Specilist, uttalar sig om insulinets utveckling sedan upptäckten 1921

FolkhälsaSverige.se

Webinar av professor Hertzel c. Gerstain

"Insulin therapy - the discovery that shaped a century of innovation" – se vårt inspelade webinar av professor Hertzel c. Gerstain, från Hamilton, Kanada där han berättar om denna fantstiska upptäckt och vad det har innebäret

Insulinets historia och utveckling

Insulin är inte bara en medicin. Hormonet är skillnaden mellan liv och död för den som haft oturen att drabbas av typ 1- diabetes. Före insulinet stod läkarna vanmäktiga när barns och ungas liv rann mellan deras fingrar. Det enda de hade att ta till var hjärtslitande svältdieter eller vämjeliga fettkurer som kunde vinna de sjuka några veckor, som bäst något år, i ett vagt hopp om att något nytt skulle dyka upp.

Den som vill tro på mirakel måste våga vara en dåre. När insulinet väl snärjdes i en spruta och med en injektion kunde hämta döende ur sockerkoma tillbaka till livet togs det inte emot som något mindre än en mirakelmedicin.

Upptäckten av insulin var en revolution. Men ingen slump. Diabetes är en av medicinhistoriens mest studerade sjukdomar.

Läs mer om insulinets historia1 på diabetesförbundets hemsida diabetes.se

Insulin behövs fortfarande – för både T1DM och T2DM

• Diabetes är en progressiv sjukdom där beta-cells-dysfunktionen får allt större betydelse med längre duration2
• Insulin blir allt viktigare med åren2
• Insulin är det läkemedel som har potential att sänka blodsockret mest3
• Moderna insulinsorter ger mindre bekymmer med viktökning och hypoglykemier jämfört med måltidsinsulin och äldre sorters insulin4,5

Första patienten, Leonard Thompson från Kanada, som behandlades med insulin 1922.

HbA1c - ett viktigt mätvärde för att uppnå optimal behandling

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes1. Trots det visar Socialstyrelsens utvärdering på en bristande diabetesvård vad gäller måluppfyllelse för HbA1c-värden (långtidsblodsocker) och blodtryck, något som kan få långsiktiga negativa konsekvenser.

Här kan du som läkare hjälpa dina patienter att uppnå behandlingsmålen vid ett riskfyllt Hba1c: HbA1c - ett viktigt mätvärde för att uppnå optimal behandling - NetdoktorPro.se

Ref:

  1. https://www.diabetes.se/aktuellt/fokus/ja-ma-vi-leva/ 20210423
  2. Kahn, S.E. The relative contributions of insulin resistance and beta-cell dysfunction to the pathophysiology of Type 2 diabetes. Diabetologia 46, 3–19 (2003). https://doi.org/10.1007/s00125-002-1009-0.
  3. Zaccardi et al. Comparison of glucose-lowering agents after dual therapy failure in type 2 diabetes: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab. 2018 Apr;20(4):985-997. doi: 10.1111/dom.13185. Epub 2018 Jan 8. PMID: 29205774.
  4. Tibaldi JM. Evolution of insulin: from human to analog. Am J Med. 2014 Oct;127(10 Suppl):S25-38. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.07.005. PMID: 25282010.
  5. Rys et al. Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials comparing efficacy and safety outcomes of insulin glargine with NPH insulin, premixed insulin preparations or with insulin detemir in type 2 diabetes mellitus. Acta Diabetol. 2015 Aug;52(4):649-62. doi: 10.1007/s00592-014-0698-4. Epub 2015 Jan 14. PMID: 25585592; PMCID: PMC4506471.

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.