Det brister i den svenska diabetesvården – högre ambitioner skulle rädda både liv och hälsa

Ungefär en halv miljon personer har diabetes i Sverige idag, av dem har cirka 90 % typ 2-diabetes. Varje dag dör 5–6 personer där diabetes är den underliggande dödsorsaken1. Region Stockholm har utvecklat en Hälsoobligation, en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, för stora folksjukdomar som typ 2-diabetes. Syftet är att det ska bidra till en bättre folkhälsa och därmed undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år. Tyvärr lever många med diabetes även med en förhöjd risk för allvarliga följdsjukdomar. Vi uppnår inte de behandlingsmål som är satta och det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå målet om bästa möjliga behandling av personer med typ 2-diabetes. Hur når vi framgång i folkhälsa även för denna grupp?

Se vårt inspelade seminarier i Folkhälsodalen 21 april 2021:

Medverkande:

Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening
Johan Hultberg, (M) ledamot i socialutskottet
Jonas Grundström, samhällspolitisk chef på Sanofi
Thomas Magnusson, ordförande I Diabetesorganisationen i Sverige
Ylva Sandström, ordförande i Stockholms Distriktsläkarförening
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Vad tar du med dig från seminariet och vad tycker du behöver göras för att förbättra vården?

Vi ställde frågan till två patientföreningsföreträdare nedan.

Vad tycker du behöver göras för att förbättra vården av diabetes?

Thomas Magnusson, Förbundsordf. Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS


Vad tycker du behöver göras för att förbättra vården av diabetes?

Veronika Lindberg, Kanslichef, Storstockholmsdiabetesförbund


Vad tar du med dig från dagens seminarium om bristerna i diabetesvården?

Thomas Magnusson, Förbundsordf. Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS


Vad tar du med dig från dagens seminarium om bristerna i diabetesvården?

Veronika Lindberg, Kanslichef, Storstockholmsdiabetesförbund


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.