Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Toujeo® ges en gång om dagen

På grund av Toujeos förlängda effekt ska det administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Vid behov kan dock Toujeo administreras upp till 3 timmar före eller efter den vanliga tiden för dosering.1 Denna flexibilitet gör det möjligt för patienten att ha ett 6 timmar långt doseringsfönster när livet kommer emellan, dvs patienten styr själv sitt insulin och inte tvärtom.

 

Jämn glukosprofil med Toujeo

En hög glukosvariabilitet leder till ökad risk för både hypo- och hyperglykemier. Ju jämnare effekt och mer förutsägbar blodglukoskurva desto lättare är det att undvika hypo- och hyperglykemier. Behandling med Toujeo medför en lägre variabilitet jämfört med Lantus®.1

Glukosprofiler, medel (SE), mmol/l

 

Den intraindividuella variabiliteten med Toujeo var låg (17,4 %) vid steady state, vilket ger en större förutsägbarhet.2

Referenser

  1. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643
  2. SPC Toujeo
  3. Becker RH, et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17(3):261–267

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter