Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Färre hypoglykemier med Toujeo®

Resultaten från kliniska prövningar visar att förekomsten av bekräftade nattliga hypoglykemier och bekräftade hypoglykemier totalt under dygnet var lägre hos patienter som behandlades med Toujeo jämfört med patienter som behandlades med Lantus®, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades i kombination med tabletter eller måltidsinsulin. 

Toujeos minskade risk för bekräftade nattliga hypoglykemier jämfört med Lantus vid typ 2-diabetes visades hos patienter som behandlades i kombination med tabletter och för bekräftade under hela dygnet från vecka 9 till slutet av studieperioden1.

Nattliga hypoglykemier


Hypoglykemier under hela dygnet

 


Kumulativt antal konfirmerade eller allvarliga hypoglykemier per patient.1

Referenser

  1. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter