Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Färre hypoglykemier med Toujeo®

Resultaten från kliniska prövningar visar att förekomsten av bekräftade nattliga hypoglykemier och bekräftade hypoglykemier totalt under dygnet var lägre hos patienter som behandlades med Toujeo jämfört med patienter som behandlades med Lantus®, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades i kombination med tabletter eller måltidsinsulin. 

Toujeos minskade risk för bekräftade nattliga hypoglykemier jämfört med Lantus vid typ 2-diabetes visades hos patienter som behandlades i kombination med tabletter (48 % relativ riskreduktion) och för bekräftade under hela dygnet (23 % relativ riskreduktion) från vecka 9 till slutet av studieperioden.

www.fass.se Toujeo SPC

 

Nattliga hypoglykemier

 

Hypoglykemier under hela dygnet

 

Kumulativt antal konfirmerade eller allvarliga hypoglykemier per patient.1

 

Nattliga hypoglykemier/patientår

 

Figuren visar på sambandet mellan HbA1C och antalet svåra eller bekräftade nattliga hypoglykemier (≤ 3,9 mmol/l) per patientår under den fördefinierade underhållsperioden (vecka 9 till 6 månader). Behandlingsvinsten för en patient som behandlas med Toujeo istället för Lantus, kan således tas ut i form av antingen färre nattliga hypoglykemier eller bättre HbA1C.

 

Referenser

  1. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243
  2. Riddle MC, et al. Diabetes Care 2014;37:2755–276

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter