Tack för din förfrågan!

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal, inom Sverige.

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.