Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Toujeo (insulin glargin) - nästa generations basinsulin

Toujeo® har fått prissubvention och finns nu till förskrivning.

Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

  • Den glukossänkande effekten av Toujeo är jämnare och förlängd jämfört med effekten av Lantus®
  • Effekten av Toujeo varar längre än 24 timmar1
  • Lägre risk för hypoglykemier jämfört med Lantus hos typ 2 patienter2
  • Samma kardiovaskulära säkerhet som för Lantus3

Den glukossänkande effekten av Toujeo är stabilare och förlängd jämfört med effekten av Lantus.1