Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Insulinguiden

Insulinguiden i fickformat

Ange önskat antal du vill beställa

 

Kvantitet

Bra att veta om diabetes

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

HbA1c och medelblodsocker-block

Ett hjälpmedel vid diskussion kring HbA1c-mål tillsammans med patienten

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Översikt insuliner och injektionspennor

Information om insuliner, pennor och nålar

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Insulinbehandling i praktiken

Broschyr för vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Diabetesdagbok för patienter

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Fodral till 1 injektionspenna

För en penna

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Monofilament

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Hypo - hyperglykemikort för patienter

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Insulinprofiler

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Diabetes inom äldrevården

En broschyr som med fördel används till hemsjukvårdspersonal och geriatrik

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Diabeteskonsulten 2.0

En broschyr för vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet
item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.