Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Tingrinska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Engelska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Bosniska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Somaliska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Franska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Turkiska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Finska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Spanska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Persiska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation  - Arabiska

Insuman Basal Patientinformation

Patientinformation - Svenska

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Insuman Basal Doskort

item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.