Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Franska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Finska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Turkiska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Svenska

Suliqua Praktisk Guide

Ange önskat antal du vill beställa

 

Kvantitet

Suliqua Doseringsblock

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Demopenna Suliqua

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Insulin Lispro Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Turkiska

Insulin Lispro Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Tingrinska

Insulin Lispro Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Engelska

Insulin Lispro Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Bosniska

Insulin Lispro Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Arabiska

item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.