Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Persiska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Arabiska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Engelska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Bosniska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Svenska

Ange önskat antal du vill beställa.

Kvantitet

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Tingrinska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation -  Bosniska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation -  Arabiska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Somaliska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Engelska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Persiska

Suliqua Patientinformation

Patientinformation - Franska

item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.