Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Finska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Svenska

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Toujeo Doskort

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Toujeo Doseringsblock

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Demopenna Toujeo DoubleStar

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Toujeo informationsblad till vårdpersonal

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Tingrinska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Somaliska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Franska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Turkiska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Finska

 

 

Insulin aspart Sanofi Patientinformation

Patientinformation - Spanska

 

 

item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.