Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Informationsbroschyr om våra diabetesläkemedel

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Broschyr - Time in Range

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Broschyr - Time in Range

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Svenska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Arabiska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Bosniska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Engelska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Franska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Finska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Persiska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Somaliska

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Spanska

Kvantitet
item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.