Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Informationsbroschyr om våra diabetesläkemedel

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Broschyr - Time in Range

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Broschyr - Time in Range

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Svenska

Ange önskat antal du vill beställa

Kvantitet

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Arabiska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Bosniska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Engelska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Finska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Tingrinska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Turkiska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Somaliska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation - Franska

item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.