Beställ material om diabetes

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal,
inom Sverige.

Informationsbroschyr om våra diabetesläkemedel

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Broschyr - Time in Range

För vårdpersonal

Ange önskat antal du vill beställa

Broschyr - Time in Range

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Tingrinska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Turkiska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Somaliska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Persiska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Spanska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Svenska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Engelska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Bosniska

Toujeo Patientinformation

Patientinformation

Ange önskat antal du vill beställa - Arabiska

item added:

 Före­gående


Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.