Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Lyxumia® i kombination med insulin

Lyxumia är en GLP-1 receptoragonist, som tas en gång om dagen med indikation och subvention att läggas till basalinsulin1. Basalinsulinets effekt på fastevärdet kompletterar Lyxumias effekt på måltidsstegringarna efter måltid.

Lyxumia - ett värdefullt tillägg till basinsulin

I Get Goal L2 och Get Goal Duo 13 visar Lyxumia en god effekt på HbA1C givet som tillägg till basalinsulin under 24 veckor.

En negativ aspekt med insulinbehandling är viktuppgång. När Lyxumia ges som tillägg till basalinsulin har Lyxumia en gynnsam effekt på vikten.

* Get Goal L: Randomiserad, 24 veckor. Patienter hade i snitt använt insulin i tre år.

** Get Goal Duo 1: Randomiserad, 24 veckor. Patienter hade i snitt använt insulin i tre månader.

Hypoglykemi

Patienter som får Lyxumia med en sulfonureid (SU) eller ett basinsulin kan ha ökad risk för hypoglykemi till följd av lägre sockervärden – detta även om Lyxumia i sig inte ger hypoglykemi. Minskning av dosen SU eller basinsulin kan övervägas för att minska risken för hypoglykemi.1

Vanligast med GI-relaterade biverkningar

Lyxumias vanligaste biverkningar är liksom övriga GLP-1 receptoragonister GI-relaterade. Dessa är mestadels lindriga och övergående.1 I jämförande studier visar Lyxumia en tendens till lägre antal GI biverkningar jämfört med exenatid och liraglutid.4-6

Lägre antal GI biverkningar

 

Referenser

  1. Lyxumia SPC
  2. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2489-96
  3. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2497-503
  4. Rosenstock et al. Diabetes Care 2013 Oct;36(10):2945-2951
  5. Kapitza et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2013 Jul;15(7):642-649
  6. Bain Diabetes Ther. 2014 Dec; 5(2):367-383

Beställ Lyxumia-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter