Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Lyxumia® i kombination med insulin

Lyxumia är en GLP-1 receptoragonist, som tas en gång om dagen med indikation och subvention att läggas till basalinsulin1. Basalinsulinets effekt på fastevärdet kompletterar Lyxumias effekt på måltidsstegringarna efter måltid.

Lyxumia - ett värdefullt tillägg till basinsulin


Referenser

  1. Lyxumia SPC
  2. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2489-96
  3. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2497-503
  4. Rosenstock et al. Diabetes Care 2013 Oct;36(10):2945-2951
  5. Kapitza et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2013 Jul;15(7):642-649
  6. Bain Diabetes Ther. 2014 Dec; 5(2):367-383

Beställ Lyxumia-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter