Lyxumia® i kombination med insulin

Lyxumia är en GLP-1 receptoragonist, som tas en gång om dagen med indikation och subvention att läggas till basalinsulin1. Basalinsulinets effekt på fastevärdet kompletterar Lyxumias effekt på måltidsstegringarna efter måltid.

Lyxumia - ett värdefullt tillägg till basinsulin

Referenser

1. Lyxumia SPC
2. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2489-96
3. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2497-503
4. Rosenstock et al. Diabetes Care 2013 Oct;36(10):2945-2951
5. Kapitza et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2013 Jul;15(7):642-649
6. Bain Diabetes Ther. 2014 Dec; 5(2):367-383

Beställ Lyxumia-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Lyxumia till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.