Är alla GLP-1 receptoragonister likadana?

Det finns viktiga olikheter och filmen nedan visar några av de viktigaste skillnaderna mellan de olika GLP-1 receptoragonisterna.

Se film om GLP-1 receptoragonister

GLP-1-receptoragonister: Kortverkande och långverkande

Det finns två huvudsakliga typer av GLP-1-receptoragonister: Kortverkande och långverkande.

  • Långverkande GLP-1 preparat har sin huvudsakliga effekt på fasteblodsockret medan kortverkande GLP-1 preparat har större effekt på blodsockerstegringarna efter måltid. 
  • Kortverkande GLP-1 receptoragonister har en mer uttalad effekt på tömningen av magsäcken, ökar insulinutsöndringen och trycker dessutom ner glukagonutsöndringen mer än vad de långverkande gör.1

En kombination av basinsulin och en kortverkande GLP-1-receptoragonist är en kompletterande behandling som inriktar sig på både fasteglukosstegringar och stegringar efter måltid. Detta leder i sin tur till förbättrad HbA1C-kontroll vilket på sikt kan leda till minskad sjuklighet.

Lyxumia® sänker blodsockerstegring vid måltid2

Se film om Lyxumia

Referenser

1. Vidal et al. European Endocrinology, 2013;9(2):76-81
2. Meier JJ, Rosenstock J, Hincelin-Méry A et al. Effect of lixisenatide vs liraglutide on glycemic control, gastric emptying, and safety parameters in optimized insulin glargine T2DM ± metformin. ADA 2014; poster 1017-P www.diabetes.org/diabetes)

Beställ Lyxumia-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Lyxumia till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.