Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Lyxumia® – GLP-1 till marknadens lägsta pris

 

Kostnad / patient / år1

Lyxumia Byetta Victoza 1,2 mg Bydureon Ozempic 0,25 mg Ozempic 0,5 mg Ozempic 1 mg Trulicity Victoza 1,8 mg
 8103 kr 11607 kr 12191 kr 12885 kr 13885 kr 13585 kr 13585 kr 15330 kr 18250 kr

(Feb 2019)

 

Kostnad i SEK/dag1

Lyxumia (lixisenatid) - tar greppet om måltidstoppen2


Lyxumia är indicerat för behandling hos vuxna med diabetes typ 2 för att uppnå glykemisk kontroll i kombination med orala glukossänkande läkemedel och/eller basinsulin när dessa i kombination med diet och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Lyxumia ingår i läkemedelsförmånen i kombination med basinsulin för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.

Här finner du information om Lyxumias egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Lyxumia, snabbguide och instruktionsfilm för Lyxumia-pennan och mycket annat.

 

Kortfattad produktinformation om Lyxumia

Lyxumia® (lixisenatid), injektionsvätska, lösning, varje dos (0,2 ml) innehåller 10 resp. 20 mikrogram (μg) lixisenatid (50 resp. 100 mikrogram per ml). Rx, F, A10BJ03.

Indikation: Lyxumia är indicerat för behandling hos vuxna med diabetes mellitus typ 2 för att uppnå glykemisk kontroll i kombination med orala glukossänkande läkemedel och/eller basinsulin när dessa i kombination med diet och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Varningar och försiktighet: Lyxumia ska ej användas vid typ 1-diabetes mellitus och diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Förpackningar: Startförpackning med 1 grön förfylld penna 10 mikrogram + 1 lila förfylld penna 20 mikrogram. Underhållsförpackning med 2 lila förfyllda pennor 20 mikrogram.

Kontaktuppgifter: Lyxumia tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: maj 2019.

Lyxumia ingår i läkemedelsförmånen i kombination med basinsulin för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.

 

Referenser

  1. www.tlv.se 20190213
  2. Lyxumia SPC
  3. Fonseca et al. Diabetes Care. 2012 Jun;35(6):1225-31
  4. Ahrén et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2543-50
  5. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2489-96
  6. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep;36(9):2497-503
  7. Vidal et al. European Endocrinology, 2013;9(2):76–81

Beställ Lyxumia-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter