Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Använda Insulin aspart Sanofi®

Insulinbehovet är olika för olika individer och påverkas av en rad faktorer. Insulin aspart Sanofi administreras genom subkutan injektion eller kontinuerligt subkutant via infusionspump men kan också ges intramuskulärt, vilket dock ej rekommenderas. Om det anses nödvändigt kan Insulin aspart Sanofi också administreras intravenöst, t ex för att kontrollera blodsockernivån vid ketoacidos, akut sjukdom eller under intra- och postoperativa perioder.

Subkutan administrering ska ges i lår, skinkor eller buk. Injektionsstället ska alterneras så att samma injektionsställe inte används mer än ca 1 gång per månad.

Referenser

  1. Insulin aspart Sanofi bipacksedel

Beställ Insulin aspart Sanofi-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter