Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Disa

Diabetessjuksköterskan Inom Specialist och Allmänmedicin

*Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter kommer mötet även erbjudas som webinar för de som inte har möjlighet att delta på plats eller om situationen kräver detta. Lokalerna på respektive ort är anpassade med hänsyn till aktuella avståndsregler. Lättare förtäring i anslutning till agendan. Ytterligare information skickas i samband med anmälan.

Som diabetessjuksköterska är det mycket man ska kunna och många frågor man vill ha svar på:

 • Hur använder vi den nya tekniken för glukosmätning i primärvården på bästa sätt?
 • Hur ser koppling ut mellan tandlossning och diabetes?
 • Vad tillför de hjälpmedel och den teknik vi har idag och vad kommer härnäst?
 • Vilka highlights från de internationella kongresserna kan du som diabetessjuksköterska ha användning av?

Detta och mycket mer kommer ni få svar på under dagen.

Om du tycker att detta låter spännande, boka in fredagen den 9 oktober 2020 i din kalender. För vår planering är vi tacksamma om du anmäler dig så snart som möjligt, helst före den 1 oktober 2020. Sammankomsten är kostnadsfri och riktar sig till diabetessjuksköterskor inom öppen- och slutenvård.

Vid frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

 • Caroline Särnstedt
  Senior Produktspecialist, Sanofi
  070 - 267 81 14
  caroline.sarnstedt@sanofi.com
 • Caroline Pålman
  Senior Produktspecialist, Sanofi
  070 - 260 30 87
  caroline.palman@sanofi.com
 • Susanne Petersson
  Key Account Mangager, Sanofi
  070 - 601 31 79
  susanne.petersson@sanofi.com

Program - 9 oktober 2020

Time Program
08.30 - 09.00 Registrering - kaffe & smörgås
09.00 - 09.15 Vetenskaplig uppdatering om diabetes
Ida Wallin Medicinsk rådgivare, Sanofi
09.15 - 10.15 Nya möjligheter för glukosmätning med FGM/CGM i primärvård
- Vad bör man tänka på och hur gör man?
Annica Magnusson Diabetessjuksköterska, Husläkarna i Österåker
10.15 - 10.45 Kaffe - Utställning
10.45 - 11.45 Diabetes och tandlossning
- Vad bör vi tänka på?
Jesper Zakrisson Övertandläkare, centrum för specialisttandvård, avdelning för parodontologi och implantat, Örebro
11.45 - 12.45 Lunch - Utställning
12.45 - 13.45 Vad behöver jag känna till från årets internationella diabeteskongresser?
Mikael Rydén Professor och överläkare i endokrinologi och diabetologi,
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
13.45 - 14.15 Kaffe - Utställning
14.15 - 15.15 Vad tillför hjälpmedel och teknik inom diabetesvården

 

PRAKTISK INFORMATION:

Kostnadsfritt vetenskapligt program

Plats: Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsgatan 35
111 20 Stockholm

Datum: 9 oktober 2020

Tid: 08:30 - 15:15

Anmälan via: https://bit.ly/31QzuQY

OSA senast: 1 oktober 2020

Bekräftelse skickas via e-post så snart vi har din anmälan

*Sanofi står för kostnaderna gällande lokal, föredragshållare och förtäring. Produktinfomation kan förekomma. Mötet följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter