Varmt välkommen att anmäla dig till våra webinarer/fysiska vetenskapliga sammankomster inom diabetes och hjärt-kärlområdet.

Sammankomsterna är kostnadsfria och riktar sig till dig som är specialistläkare i allmänmedicin, kardiolog, internmedicin, endokrinolog och diabetessjuksköterska.

För vår planering är vi tacksamma om du anmäler dig så snart som möjligt. Det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt, valet görs vid anmälan (gäller ej ALF/DISA Malmö 30 september).

OBS! Antalet fysiska platser är begränsade och det är ”först till kvarn” som gäller!
Bekräftelse och länk skickas via e-post/sms så snart vi har din anmälan.

Sanofi/BMS/Pfizer står för kostnaderna gällande föredragshållare och förtäring i de fall representant finns på plats. Sammankomsterna/webinarerna följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst/webinar ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter kan sammankomsten omvandlas helt till webinar om situationen kräver detta. Lokalerna är anpassade med hänsyn till aktuella avståndsregler.

Målgrupp: Diabetessjuksköterska
DISA - Diabetessjuksköterskan Inom Specialist och Allmänmedicin - där den breda kompetensen vässas

Som diabetessjuksköterska är det mycket man ska kunna och många frågor man vill ha svar på:

• Hur påverkas njuren av diabetes?
• Vilken mattrend är aktuell och vad gäller?
• Vad är nytt om diabetes och dess behandling?

Detta och mycket mer kommer du som diabetessjuksköterska få svar på under webinaret/sammankomsten.

Plats: Webinar/Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg
Datum: 15 september 2021
Tid: 08:30 - 15:30 (registrering kl. 08.30)
Anmälan via: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B5B4273474459407440
OSA senast: 2 augusti 2021

 Program - 15 september 2021
 

08.30 - 09.00

Registrering - kaffe & smörgås

09.00 - 09.10

Inledning av dagen

Ida Wallin Medical Head, General Medicines, Sanofi

09.10 - 10.30

Nytt om diabetes och dess behandling 2021

Björn Eliasson adj professor, överläkare, Diabetescentrum SU/Sahigrenska

10.30 - 11.00

Kaffe - Utställning

11.00 - 12.00

Mattrender och Diabetes - vad händer inom forskningen?

Veronica Broström Klinisk Nutrition, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12.00 - 13.00

Lunch - Utställning

13.00 - 14.00

Njurar och diabetes - kronisk njursjukdom, diabetesnefropati, läkemedelsbehandling

Per Dahlberg överläkare i njurmedicin, Specialistmedicinkliniken, NÄL, Trollhättan

14.00 - 14.15

Kaffe - Utställning

14.15 - 15.15

Hjälp, ett diabetessår!

Peter Fors överläkare, Medicinkliniken, Alingsås lasarett

15.15 - 15.30

Avslut, sammanfattning av dagen

Ida Wallin Medical Head, General Medicines, Sanofi

Målgrupp: Specialistläkare i allmänmedicin
ALF – Allmänläkaren i Fokus - där den breda kompetensen vässas

Som specialistläkare i allmänmedicin är det mycket man ska kunna och många frågor man vill ha svar på:

• Vilken mattrend är aktuell och vad gäller vid diabetes?
• Vad är nytt om diabetes och dess behandling?
• Hur bör hypotyreos behandlas i primärvården?
• Vad är nytt inom barnmedicin och primärvård?

Detta och mycket mer kommer du som specialistläkare i allmänmedicin få svar på under webinaret/sammankomsten.

Plats: Webinar/Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg
Datum: 16 september 2021
Tid: 08:30 - 15:30 (registrering kl. 08.30)
Anmälan via: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B5B417045425B407140
OSA senast: 2 augusti 2021

Program - 16 september 2021
 

08.30 - 09.00

Registrering - kaffe & smörgås

09.00 - 09.10

Inledning av dagen

Ida Wallin Medical Head, General Medicines, Sanofi

09.10 - 10.30

Modern diabetesbehandling i primärvård - hur applicerar vi riktlinjer i verklighetens sjukvård?

Margareta Hellgren Specialist i allmänmedicin, PhD, Skaraborgsinstitutet, Skövde, Närhälsan Skövde och Göteborgs Universitet

10.30 - 11.00

Kaffe - Utställning

11.00 - 12.00

Mattrender och Diabetes - vad händer inom forskningen?

Veronica Broström Leg dietist, Klinisk Nutrition, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12.00 - 13.00

Lunch - Utställning

13.00 - 14.00

Hypothyreos och dess handläggning i primärvården

Kaj Stenlöf Överläkare, Carlanderska sjukhuset

14.00 - 14.15

Kaffe - Utställning

14.15 - 15.15

Barnmedicin - nyheter och annat nyttigt för distriktläkare

Sari Darborg Specialist i barn- och ungdomsmedicin Närhälsan Hisingen, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

15.15 - 15.30

Avslut, sammanfattning av dagen

Ida Wallin Medical Head, General Medicines, Sanofi

Målgrupp: Specialistläkare i allmänmedicin, kardiolog, internmedicin och endokrinologn
Högriskpatienter - ett högriskprojekt?

Träffa experter inom kardiologi och internmedicin för att diskutera kliniska frågeställningar kring patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom!

Moderatorer: Kenneth Jacobsson Chefläkare, Allmänspecialist Region Stockholm/Uppsala, Regionchef Stockholm, Lideta Hälsovård, Primärvård. Anders Ekholm Senior rådgivare samt patient.

Föreläsarna kommer att medverka under delar av eller under hela mötet samt att vara tillgängliga för interaktion under paneldebatten där du som deltagare för möjlighet att aktivt delta och ställa frågor.

Plats: Webinar/Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Datum: 17 september 2021
Tid: 08:00 - 15:30 (registrering kl. 08.00)
Anmälan via: https://www.eliquis.se/mote_17sep_2021#
OSA senast: 30 augusti 2021

Sammankomsten är ett samarbete mellan Sanofi, Pfizer och Bristol-Myers Squibb.

Program - 17 september 2021

08.00 - 08.30

Registrering och fika

08.30 - 08.45

Introduktion till dagen

08.45 - 09.20

"Hur ska vi behandla typ 2 diabetes med förhöjd kardiovaskulär risk"

Professor, Öl Mikael Rydén, endokrinologi och diabetologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

09.20 - 09.55

"Lipidrubbning hos typ 2 Diabetes"

Professor Mats Eriksson, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

09.55 - 10.15

Paus med produktinformation från läkemedelsföretagen.

10.15 - 10.50

"Den kardiovaskulära högriskpatienten - vårt gemensamma ansvar"

Öl, Lektor Pia Lundman, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus

10.50 - 11.35

Paneldiskussion Avslut del 1

11.35 - 12.35

Lunch

12.35 - 13.10

"ESC rekomendationer Förmaksflimmer, vad är nytt?"

Öl. Kristina Hagwall, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

13.10 - 13.45

"Bästa råden om Livsstil till patienter med förmaksflimmer - från guidelines till praktiken"

Universitetssjuksköterska, Mattias Lidin, Tema Hjärta Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

13.45 - 14.05

Paus med produktinformation från läkemedelsföretagen.

14.05 - 14.40

"Stroke och Förmaksflimmer"

Öl Mihaela Oana Romanitan, Sektionschef för Akut internmedicin och neurologi Södersjukhuset AB

14.40 - 15.20

Paneldiskussion Avslut del 2

15.20 - 15.30

Summering och avslut

Målgrupp: Diabetessjuksköterska och specialistläkare i allmänmedicin
ALF/DISA – Allmänläkaren i Fokus & Diabetessjuksköterskan Inom Specialist och Allmänmedicin - där den breda kompetensen vässas

Familjär hyperkolesterolemi, en tickande bomb? Varför (hur/när) angår det primärvården? Vad händer i kroppen vid högt HbA1c, hur påverkas ögonen och är det skillnad om man har migrationsbakgrund? Detta och mycket mer kommer du som diabetessjuksköterska och specialistläkare i allmänmedicin få svar på under sammankomsten.

Plats: Radisson BLU Hotel, Östergatan 10, Malmö
Datum: 30 september 2021
Tid: 09:00 - 15:30 (registrering kl. 08.30)
Anmälan via: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445F417248425B457840
OSA senast: 30 augusti 2021

 Program - 30 september 2021

08.30 - 09.00

Registrering - kaffe & smörgås

09.00 - 09.15

Vetenskaplig uppdatering om diabetes från Sanofi

Ida Wallin Medical Head, General Medicines

09.15 - 10.15

Diabetes och ögon

Cathrin Karlsson Ögonsjuksköterska, Verksamhetsansvarig Imagenet RS Ögonenheten Helsingborgs Lasarett, Skånes sjukhus nordväst

10.15 - 10.45

Kaffe - Utställning

10.45 - 12.00

Patientfall - algoritmer, dygnskurvor och hantverk

Kristina Eklöf-Olsson Diabetessamordnare Region Skåne och Diabetessjuksköterska, Victoria Vård & Hälsa, Limhamn
Katarina Fagher Överläkare Endokrinkliniken Skånes Universitetssjukhus

12.00 - 13.00

Lunch - Utställning

13.00 - 14.00

Diabetes hos personer med migrationsbakgrund

Louise Bennet Docent, specialist i allmänmedicin Lunds universitet

14.00 - 14.30

Kaffe - Utställning

14.30 - 15.30

Familjär hyperkolesterolemi - en tickande bomb?

Wolfgang Reinhardt Överläkare Internmedicin SUS

Målgrupp: Diabetessjuksköterska
DISA - Diabetessjuksköterskan Inom Specialist och Allmänmedicin - där den breda kompetensen vässas

Som diabetessjuksköterska är det mycket man ska kunna och många frågor man vill ha svar på:

• Insulinet fyller 100 år i år. Vad har hänt under dessa år?
• Vad finns det för möjligheter och hinder med att coacha personer med diabetes och deras insulinbehandling via digitala kanaler?
• I vilka situationer idag har insulinbehandling sin fortsatta plats vid typ 2-diabetes?
• Vilka highlights från de internationella kongresserna kan du som diabetessjuksköterska ha användning av?

Detta och mycket mer kommer du som diabetessjuksköterska få svar på under webinaret/sammankomsten.

Plats: Webinar/Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 111 20 Stockholmö
Datum: 7 oktober 2021
Tid: 08:30 - 15:15 (registrering kl. 08.30)
Anmälan via: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B59467249425F457240
OSA senast: 17 september 2021

 Program - 7 oktober 2021

08.30 - 09.00

Registrering - kaffe & smörgås

09.00 - 09.15

Vetenskaplig uppdatering om diabetes från Sanofi

Ida Wallin Medical Head, General Medicines

09.15 - 10.15

Insulinet fyller 100 år - en spännande utveckling sedan Nobelpriset 1921

Jan Bolinder Professor i klinisk diabetesforskning, Karolinska Institutet

10.15 - 10.45

Kaffe - Utställning

10.45 - 11.45

Insulinbehandling - fortfarande ett viktigt verktyg för Typ 2 diabetes

Sara Mansten Överläkare, specialist i internmedicin, diabetes och endokrinologi, diabetesmottagningen, Capio S:t Görans sjukhus

11.45 - 12.45

Lunch - Utställning

12.45 - 13.45

Möjligheter och hinder med att coacha personer med deras diabetesbehandling via digitala kanaler

Märta Sjölander Diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro

13.45 - 14.15

Kaffe - Utställning

14.15 - 15.15

Highlights från internationella kongresser - vad är nytt och viktigt att veta

Mikael Rydén Professor och överläkare i endokrinologi och diabetologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Målgrupp: Diabetessjuksköterska och specialistläkare i allmänmedicin
HJÄRTA OCH DIABETES
Utredning och behandlingsstrategier hos högriskpatienten

Sanofi och Bristol-Myers Squibb har glädjen att bjuda in till en heldagsutbildning med fokus på patienter med hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Moderatorer: Gorav Batra Kardiolog, UAS Hans-Erik Johansson Distriktsläkare, Östervåla VC Nära Vård och Hälsa

Föreläsarna kommer att medverka under delar av eller under hela mötet samt att vara tillgängliga för interaktion under paneldebatten där du som deltagare för möjlighet att aktivt delta och ställa frågor.

Plats: Webinar/Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Datum: 14 oktober 2021
Tid: 08:15 - 17:00 (registrering kl. 08.15)
Anmälan via: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4244504B70494B5B4B7640
OSA senast: 1 oktober 2021

 Program - 14 oktober 2021

08.15 - 08.45

Registrering och kaffe

08.45 - 09.00

Introduktion moderatorer

Gorav BatraHans-Erik Johansson

09.00 - 09.45

Riskbedömning och utredning av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom - när skall de remitteras til kardiologen?

Gorav Batra

09.45 - 10.30

NOAK vid Förmaksflimmer - vad har vi lärt oss?

Christina ChristerssonDocent, överläkare, kardiologen, Akademiska sjukhuset

10.30 - 10.45

Bensträckare

10.45 - 11.30

Sekundärpreventiva insatser hos patienter med hög risk

Claes HeldProfessor, överläkare, kardiologen, Akademiska sjukhuset

11.30 - 11.45

Frågestund, summering hjärtblocket

11.45 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.30

Diabetespatienten: en aldrig sinande brunn gällande högrisk. Hur kan vi optimera och bli bättre att tillsammans, behandla allar riskfaktorer för diabetespatienten?

Jarl HellmanÖverläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetesvård, UAS

13.30 - 14.15

Diabetessjuksköterskans roll i primärvården

Annelie WallénDiabetessjuksköterska, Processledare Diabetes, Gränbystadens VC
Jessica RosmanSpecialistsjuksköterska inom diabetesvård, Gimo, Alunda och Österbybruks VC

14.15 - 15.00

Hur ska vi behandla diabetisk njursjukdom och hur ska vi ge flimmerprofylax vid njursjukdom?

Hans FurulandÖverläkare, sektionen för njurmedicin, specialmedicin, Akademiska sjukhuset

15.00 - 15.15

Kaffe och bensträckare

15.15 - 16.00

Modern diabetesbehandling - utmaningar och möjligheter

Hans-Erik Johansson

16.00 - 16.30

Patientfall Multidisciplinärt dilemma

Gorav BatraHans-Erik Johansson

16.30 - 17.00

Frågestund, summering diabetesblocket

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.