Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Varmt välkommen att anmäla dig till våra webinarer/fysiska vetenskapliga sammankomster inom diabetes och hjärt-kärlområdet.

Sammankomsterna är kostnadsfria och riktar sig till dig som är specialistläkare i allmänmedicin, kardiolog, internmedicin, endokrinolog och diabetessjuksköterska.

För vår planering är vi tacksamma om du anmäler dig så snart som möjligt. Det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt, valet görs vid anmälan (gäller ej ALF/DISA Malmö 30 september).

OBS! Antalet fysiska platser är begränsade och det är ”först till kvarn” som gäller!
Bekräftelse och länk skickas via e-post/sms så snart vi har din anmälan.

Sanofi/BMS/Pfizer står för kostnaderna gällande föredragshållare och förtäring i de fall representant finns på plats. Sammankomsterna/webinarerna följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst/webinar ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter kan sammankomsten omvandlas helt till webinar om situationen kräver detta. Lokalerna är anpassade med hänsyn till aktuella avståndsregler.

Målgrupp: Diabetessjuksköterska och specialistläkare i allmänmedicin HJÄRTA OCH DIABETES
Utredning och behandlingsstrategier hos högriskpatienten

Sanofi och Bristol-Myers Squibb har glädjen att bjuda in till en heldagsutbildning med fokus på patienter med hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Moderatorer: Gorav Batra Kardiolog, UAS Hans-Erik Johansson Distriktsläkare, Östervåla VC Nära Vård och Hälsa

Föreläsarna kommer att medverka under delar av eller under hela mötet samt att vara tillgängliga för interaktion under paneldebatten där du som deltagare för möjlighet att aktivt delta och ställa frågor.

Plats: Webinar/Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Datum: 14 oktober 2021
Tid: 08:15 - 17:00 (registrering kl. 08.15)
Anmälan via: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4244504B70494B5B4B7640
OSA senast: 1 oktober 2021
Program - 14 oktober 2021
Tid Program

08.15 - 08.45

Registrering och kaffe

08.45 - 09.00

Introduktion moderatorer

Gorav Batra, Hans-Erik Johansson

09.00 - 09.45

Riskbedömning och utredning av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom - när skall de remitteras til kardiologen?

Gorav Batra

09.45 - 10.30

NOAK vid Förmaksflimmer - vad har vi lärt oss?

Christina Christersson, Docent, överläkare, kardiologen, Akademiska sjukhuset

10.30 - 10.45

Bensträckare

10.45 - 11.30

Sekundärpreventiva insatser hos patienter med hög risk

Claes Held, Professor, överläkare, kardiologen, Akademiska sjukhuset

11.30 - 11.45

Frågestund, summering hjärtblocket

11.45 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.30

Diabetespatienten: en aldrig sinande brunn gällande högrisk. Hur kan vi optimera och bli bättre att tillsammans, behandla allar riskfaktorer för diabetespatienten?

Jarl Hellman, Överläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetesvård, UAS

13.30 - 14.15

Diabetessjuksköterskans roll i primärvården

Annelie Wallén, Diabetessjuksköterska, Processledare Diabetes, Gränbystadens VC
Jessica Rosman, Specialistsjuksköterska inom diabetesvård, Gimo, Alunda och Österbybruks VC

14.15 - 15.00

Hur ska vi behandla diabetisk njursjukdom och hur ska vi ge flimmerprofylax vid njursjukdom?

Hans Furuland, Överläkare, sektionen för njurmedicin, specialmedicin, Akademiska sjukhuset

15.00 - 15.15

Kaffe och bensträckare

15.15 - 16.00

Modern diabetesbehandling - utmaningar och möjligheter

Hans-Erik Johansson

16.00 - 16.30

Patientfall Multidisciplinärt dilemma

Gorav Batra, Hans-Erik Johansson

16.30 - 17.00

Frågestund, summering diabetesblocket

Målgrupp: Läkare på medicinklinik HIGHLIGHTS FRÅN EASD: 100 ÅR MED INSULIN

Sanofi önskar bjuda in dig till ett kunskapsmöte med höjdpunkter från årets EASD.

Sammankomsten syftar till att du ska få ta del av de vetenskapliga höjdpunkterna från EASD som i år hålls virtuellt. Fokus på detta möte är insulinbehandling och de senaste forskningsrönen ur ett internationellt perspektiv då insulin fyller 100 år.

Mötet kommer också ge utrymme för regionala perspektiv och möjlighet till diskussion då det kommer vara två sessioner, ett inledande nationellt block som följs av ett regionalt block där det regionala perspektivet lyfts in. Det kommer också finnas möjlighet att koppla upp sig på länk.

Plats: Stockholm, Konferens 7A Centralen, lokal Clara 2 alt
Göteborg, Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
Malmö, Radisson BLU Hotel Malmö, Östergatan 10
Datum: 14 oktober 2021
Tid: 17:oo - 19:00 (17.00 – 18.00 Nationell session)
Anmälan via: asa.vestin@sanofi.com, 073 – 08 87 342
OSA senast: 1 oktober 2021
Program STOCKHOLM- 14 oktober 2021
Tid Program

17.00

Vetenskaplig uppdatering från Sanofi. Sven-Olof Strömblad, Medicinsk rådgivare

17.10

Highlights från kongressen. Mikael Rydén, professor, överläkare, Karolinska Institutet

 • Nytt inom insulinbehandling
 • Kongressens höjdpunkter

17.30

Senaste nytt från Svensk forskning. Björn Eliasson, adj professor, överläkare, Diabetescentrum SU/Sahlgrenska Göteborg

 • Svenska presentationer på EASD - Fokus på senaste nytt inom insulinbehandling

18.00-19.00

Regional session, Plats: Stockholm, Konferens 7A Centralen, lokal Clara 2 alt. via zoom-länk

18.00

Regional introduktion. Zhinous Nowrouzi Edgren Key Account Manager, Sanofi

18.05

Hur förhåller vi oss regionalt till ny forskning? Mikael Rydén

 • Kongressens highlights fokus insulin
 • Utvald forskning med bäring på den aktuella regionen

18.20

Diskussion: Vad tar vi med oss till det kliniska arbetet? Moderator: Mikael Rydén

Program GÖTEBORG- 14 oktober 2021
Tid Program

17.00

Vetenskaplig uppdatering från Sanofi. Sven-Olof Strömblad, Medicinsk rådgivare

17.10

Highlights från kongressen. Mikael Rydén, professor, överläkare, Karolinska Institutet

 • Nytt inom insulinbehandling
 • Kongressens höjdpunkter

17.30

Senaste nytt från Svensk forskning. Björn Eliasson, adj professor, överläkare, Diabetescentrum SU/Sahlgrenska Göteborg

 • Svenska presentationer på EASD - Fokus på senaste nytt inom insulinbehandling

18.00-19.00

Regional session – live i lokalen eller via länk till den enskilde

18.00

Regional introduktion. Annelie Jörnvik Karlsson, Sanofi

18.05

Hur förhåller vi oss regionalt till ny forskning? Christel Hero, överläkare, Diabetesscentrum, SU/Sahlgrenska, Göteborg

 • Kongressens highlights fokus insulin
 • Utvald forskning med bäring på den aktuella regionen

18:20

Diskussion: Vad tar vi med oss till det kliniska arbetet? Christel Hero

Program MALMÖ- 14 oktober 2021
Tid Program

17.00-18.00

Nationell session – via länk inne i lokalen eller till den enskilde

17.00

Vetenskaplig uppdatering från Sanofi. Sven-Olof Strömblad, Medicinsk rådgivare

17.10

Highlights från kongressen. Mikael Rydén, professor, överläkare, Karolinska Institutet

 • Nytt inom insulinbehandling
 • Kongressens höjdpunkter

17.30

Senaste nytt från Svensk forskning. Björn Eliasson, adj professor, överläkare, Diabetescentrum SU/Sahlgrenska Göteborg

 • Svenska presentationer på EASD - Fokus på senaste nytt inom insulinbehandling

18.00-19.00

Regional session – live i lokalen eller via länk till den enskilde

18.00

Regional introduktion. Annelie Jörnvik Karlsson, Sanofi

18.05

Hur förhåller vi oss regionalt till ny forskning? Magnus Löndahl, överläkare, docent, Endokrinologi, Skånes Universitetssjukus Lund.

 • Kongressens highlights fokus insulin
 • Utvald forskning med bäring på den aktuella regionen

18.20

Diskussion: Vad tar vi med oss till det kliniska arbetet? Magnus Löndahl

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter