Varmt välkommen att anmäla dig till 2022 års barnmöte med tema: Diabetes hos små barn.

Sanofi, i samarbete med Barndiabetesfonden, vill bjuda in diabetesintresserade barnläkare, sjuksköterskor och andra teammedlemmar till ett symposium med tema ”Diabetes hos små barn”.

Vi vill denna gång belysa olika aspekter av den delvis mycket komplicerade vård det yngre barnet behöver för att uppnå bästa möjliga livskvalitet och metabol kontroll. Insulinbehandling och teknik kommer diskuteras men också hur teamets samtliga medlemmar kan samverka för att hjälpa barnet med familj. Utvecklingspsykologiska aspekter på diabetesvård, samarbete mellan slutenvårdavdelning och diabetesteam, mat samt ett gott exempel på förskolans insatser för barn med diabetes tas upp. Välkomna till ännu en givande utbildningsdag!

Sammankomsten kommer att äga rum på Sheraton Stockholm Hotel fredagen den 28 januari 2022. Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter kommer mötet även erbjudas som webinar för de som inte har möjlighet att delta på plats eller om situationen kräver detta. Valet görs vid anmälan. Lokalerna på respektive ort är anpassade med hänsyn till aktuella avståndsregler. Om fortsatta restriktioner, kommer vi prioritera att åtminstone en teammedlem per diabetesenhet får möjlighet att komma till mötet i Stockholm. Lättare förtäring i anslutning till agendan. Ytterligare information skickas i samband med anmälan.

Välkommen med din anmälan till webinaret/sammankomsten senast 15 december 2021. Bekräftelse och möteslänk till sammankomsten/webbinaret skickas via e-post/sms så snart vi har din anmälan.

Vid frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta Annelie Jörnvik Karlsson, telefon: 070 - 648 66 22, e-post: annelie.jornvik.karlsson@sanofi.com

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar

Gun Forsander, Docent, överläkare, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Daniel Sandgren, General Manager, General Medicines Sweden & Finland, General Medicines North Europe

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare och förtäring i de fall representant finns på plats. Sammankomsten/webbinaret följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst/webbinar ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter kan sammankomsten omvandlas helt till webbinar om situationen kräver detta. Lokalerna är anpassade med hänsyn till aktuella avståndsregler.

Anmäl dig här!

Agenda

MODERATOR: Gun Forsander

10.00 - 10.05

Registrering - kaffe & smörgås

10.05 - 11.15

ISPAD Guidelines Frida Sundberg, Överläkare, Barndiabetesteamet, Drottning Silvias Barn -och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

11.20 - 11.50

Diabetesvård i förskolan Vilhelmina Möller, Förskollärare, Jonsereds Förskola. Cathrin Viberg, Diabetessjuksköterska, Barndiabetesteamet, Drottning Silvias Barn -och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

11.50 - 12.00

Gåva från Sanofi till BDF

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.40

Små barn och kronisk sjukdom Lourdes Olsson, Leg. Psykolog Psykologmottagning barn, Drottning Silvias Barn -och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

13.40 - 14.00

Kaffe

14.00 - 14.40

Mat under småbarnstiden Elisabeth Jelleryd, leg dietist -Specialist barndiabetes, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

14.40 - 15.25

Småbarn på vårdavdelning Viktor Jernström Bengtsson & Daniel Kjellberg, Specialistsjuksköterskor inom Barn och Ungdom Medicinavdelning barn, Drottning Silvias Barn -och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Helena Jungerby Larsson, Lekterapeut, Lekterapin, Drottning Silvias Barn -och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

15.25 - 15.30

Sammanfattning, frågor, avslutning Sanofi & Gun Forsander

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.