Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi

Barnmöte med tema: diabetes i tonåren

Sanofi, i samarbete med Barndiabetesfonden, vill bjuda in diabetesintresserade barnläkare, sjuksköterskor och andra teammedlemmar till ett symposium med tema “diabetes i tonåren”. Tonårstiden präglas av många utmaningar, både fysiskt och psykologiskt. Registerdata visar att det under dessa år kan vara svårt att klara sin diabetesegenvård lika bra som tidigare. Diabetesteamen behöver hög kompetens för att kunna bemöta ungdomar på ett åldersadekvat och stöttande vis, även under perioder när den metabola kontrollen kanske inte är optimal.

Syftet med vår utbildningsdag är att ge ytterligare kunskap och entusiasm i det fortsatta viktiga arbetet med och för ungdomar med T1D. Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter kommer mötet enbart erbjudas som webinar. Ytterligare information skickas i samband med anmälan.

Anmäl dig här: https://bit.ly/3n3xuNL

Vid frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta Annelie Jörnvik Karlsson, telefon: 070 - 648 66 22, e-post: annelie.jornvik.karlsson@sanofi.com

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar

Gun Forsander,,
Docent, överläkare, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Daniel Sandgren,,
General Manager Sweden, Customer Engagament Coordinator, Nordics & Baltics, General Medicines Global Business Unit, Sanofi

Agenda

MODERATOR: Gun Forsander

10.00 - 10.10 Välkomna, dagens program Sanofi & Gun Forsanders
10.10 - 10.45 Tillväxt och pubertet hos barn och ungdomar med diabetes Ola Nilsson, Professor, överläkare, Barn- och ungdomskliniken Universitetssjukhuset Örebro
10.45 - 11.20 Skeletthälsa vid T1D Per Magnusson, Adjungerad Professor Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping
11.20 - 11.50 Tonåringen och maten Ulla Cederholm, Leg dietist specialist barnnutrition, Barn och Ungdomsmedicin, Falu lasarett
11.50 - 12.00 Gåva från Sanofi till BDF
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.40 Att vara tonåring med T1D Elin Cederbrant, grundare av Together Against Diabetes1
13.40 - 14.10 Skarven i vården - övergång från barn till vuxenvård vid diabetes Carina Sparud Lundin, barnsjuksköterska, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
14.10 - 14.20 ”KNEP” Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter Torun Torbjörnsdotter, Överläkare, barndiabetesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Huddinge
14.20 - 14.30 Gula Boken Frida Sundberg, Överläkare, Barndiabetesteamet, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
14.30 - 14.45 Sammanfattning, frågor, avslutning

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter