Utvärdering

Insulin aspart Sanofi® digital startguide

MAT-SE-2100229 v.1.0 Mar 2021

Utvärdering

Tillstånd att behandla personuppgifter

Sanofi AB, Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm, Sverige, har utvecklat en digital startguide för att stödja patienter som börjar använda Insulin aspart Sanofi. För att förbättra kvaliteten på detta paket vill vi veta din åsikt om den.

För att göra detta möjligt behandlar vi ett antal personuppgifter; svaren på frågorna i utvärderingen och det faktum att du är patient som använder Insulin aspart Sanofi. Vi behöver därför ditt uttryckliga samtycke på grundval av integritetslagstiftningen.

Du kan alltid återkalla ditt uttryckliga samtycke. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum före återkallandet av ditt samtycke förblir giltigt.

Vill du ha mer information om behandlingen av dina personuppgifter eller vill du ha mer information om hur du kan utöva dina rättigheter? Då råder vi dig att läsa vår integritetspolicy. Du hittar den här https://www.sanofi.se/sv/data-privacy

För att fylla i frågeformuläret behöver vi få ditt samtycke.